CV

 

Arbetslivserfarenhet

Hälsocoach, redaktör och producent (Paleoteket, 2016-ff)

Jag är med och driver hälsoföretaget Paleoteket, där vi har ett evolutionärt perspektiv på hälsa – när det gäller stress, sömn, kost och rörelse. Läs mer här.

Organisationsutvecklare (oktober 2014-ff),

 • Designer processer som leder till mer hälsosamma arbetsplatser.
 • Utvärderar projekt samt erbjuder processtöd för att utveckla projekt och organisationer
 • Leder processer där grupper vill utveckla sitt samarbete. Bland annat arbetar jag med det spelbaserade verktyget Cohero, som syftar till att stärka gruppers samarbete och effektivitet,  www.cohero.se

 

Verksamhetsutvecklare (deltid), LSU – Sveriges ungdomsorganisationer (oktober 2014-2016

Utveckla organisationens resultatstyrning genom förbättrat planerings- och utvärderingsarbete, tex utveckla rutiner, mallar och processer för verksamhetsplanering, ta fram indikatorer och metoder för att följa upp LSU:s strategi.

 

Verksamhetsledare utvecklingssamarbete, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer (april 2011-oktober 2014)

Som verksamhetsledare ledde jag tillsammans med tre projektledare ett globalt program med fokus på att stärka ungas organisering och att arbete för icke-diskriminering av gruppen unga. Inom ramen för detta ansvarade jag för planering, uppföljning och utvärdering, utvecklade riktlinjer och mallar för projektledare och lokala partners. I programmet ingick samarbeten med partnerorganisationer i Kenya, Zimbabwe, Libanon, Belarus, Kambodja, Egypten och Turkiet.

 

Projektstödshandläggare, Forum Syd (aug 2007-april 2011)

Jag bedömde projektansökningar och fungerade som stöd för organisationer som arbetade rättighetsbaserat i samarbetsländerna. Mer specifikt skrev jag bedömningsunderlag, följde upp projekt i fält och stöttade de svenska organisationerna i utvecklingen av projekten. Jag utvecklade och genomförde även kurser i projektplanering med fokus på rättighetsbaserat arbete.

 

Biträdande projektledare Baltic Sea NGO Network, Forum Syd (apr 2006 – maj 2007)

Samordning inom Baltic Sea NGO Network (ett nätverk som samlar enskilda organisationer i Östersjöregionen) samt planering och organisering av en konferens för drygt 200 personer. I tjänsten ingick också att ansöka om och slutrapportera bidrag till UD och Sida.

Specifika uppdrag (inom ramen för mina anställningar eller som konsult)

 • Grupputvecklingsworkshops utifrån spelbaserade metoden Cohero (exempel på uppdragsgivare: ledningsgrupp och personalgrupp hos gymnasieskolan Young Business Creatives YBC, elevgrupp Skattungbyns folkhögskola, lokala styrelsemedlemmar Sverok, lärare Järna friskola, ledningsgrupp Panda communication). Läs mer på www.cohero.se
 • Programledare för ledarskapsprogrammet Ung med Makt, arrangerat av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och Ideell Arena (oktober-december 2015). Jag var med och processledde utbildningstillfällen och samverkade med externa föreläsare för att fördjupa lärande hos unga ledare.
 • Moderator för seminarium om de de globala målen för hållbar utveckling (LSU, juni 2015)
 • Utbildat i projektledning samt planering, uppföljning och utvärdering (inom ramen för LSU och Forum Syd)
 • Processtöd för uppföljningsarbete (uppdragsgivare: Ung och Dum, 2012)
 • Processledare, Utbildningsdepartementet, dialogturné med Unga i 5 städer (sep-dec 2012)
 • Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) open space om bistånd
 • Tjejgruppsledare inom Ellen-projektet, ett jämställdhetsprojekt för tjejer 14-15 år (år 2010, Rädda barnen). Kursledare och moderator (tex KFUK-KFUM, Utrikespolitiska förbundet i Sverige ).
 • Skriver reportage, samhällsanalyser bokrecensioner, levande personporträtt och livsöden, (Uppdragsgivare: Tidskriften Försäkring och Finans, Intelligent logistik, Studenttidningen Victor), samt har bloggat på en egen blogg.
 • Talar: Till exempel föreläsningar om ungdomsrörelsen i Ukraina under orangea revolutionen (2006-2007, SIDA, Palmecentret och Svenska Institutet).
 • Webbpublicering: har arbetat med webbpublicering sedan år 2004, både inom mitt föreningsengagemang och inom mina två olika tjänster på Forum Syd.

 

Utbildning

Magister i Statskunskap (2001-2008 Uppsala Universitet och Stockholms Universitet),

Statskunskap 120 p

Övriga kurser: Sociologi 60 p, Ryska 30 p, Nationalekonomi 30 p och Praktisk filosofi 30 p.

 • Magisteruppsats: “Ukrainian NGOs Democracy Building Potential – a critical study of the impact of aid in a post-communist context” (Uppsala Universitet, 2008) Stipendium Minor Field Study (MFS), Sida, 2007. 3 månaders fältstudie i Kiev och Donetsk i Ukraina.
 • Resultat: Sida i Ukraina använde uppsatsen i sitt arbete med NGOs.

 

Kandidatuppsats: ”Mobilization of Students in Connection with the Orange Revolution in Ukraine 2004” (Stockholms Universitet, 2005), 2 månaders fältstudie i Kiev i Ukraina, Svenska Institutet

 • Resultat: min uppsats bidrog till en ökad förståelse för ungdomsrörelsens betydelse i den orangea revolutionen. Jag föreläste på ABF, Svenska Institutet och på SIDA, samt deltog som expert i Kunskapskanalens program Mera om Världen när temat var revolutioner i Östeuropa.

 

Certifierad Kostrådgivare och hälsocoach (2017, Paleo Institute/ Health and Medical Group Scandinavia)

Journalistik, Poppius journalistskola, grundkurs i journalistik (våren 2010) och reportagekurs (hösten 2010) Kursen är praktiskt inriktad och gav mig goda färdigheter i skrivande och layout.

 

Andra utbildningar:

Resultatstyrning, management och kommunikation (SEBAS AB, juni 2014)

Certifierad Processledare i spelbaserade metoden Cohero, som syftar till att stärka gruppers samarbete och kollektiva intelligens (2014), läs mer på www.cohero.se

Ledarskapsutbildning, UGL, Utveckling av grupp och ledare, utifrån Försvarshögskolans metod, (Här och Nu, 5 dagar, december 2013)

LSU:s internutbildningar (processledning, kommunikation, intern-styrning och kontroll, Results based management)

Forum Syds internutbildningar  rättighetsbaserat arbete, genus-integrering, projektplanering (Forum Syd 2007-2010),

Intern styrning och kontroll samt riskanalys (PwC 2010)

Results based management (RBM), (3 dgr, Sida, 2009),

Outcome mapping (3 dgr, Sida, 2009)

Engelska, Cambridge Certificate in Advanced English, (sep 2001 – dec 2001). Språkstudier i Oxford, England

Naturvetenskapligt program, (1997 – 2000), Värmdö Gymnasium, Stockholm

 

Ideellt arbete/Föreningserfarenhet

 • LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer (anställd 2011-ff, heltid/deltid)
 • Forum Syds valberedning (2013)
 • Forum Syd, (anställd 2006-2011)
 • Studentförening: Utrikespolitiska föreningen i Stockholm (2003 – 2005): Styrelseledamot, verksamhetsåret 2004. Webbredaktör för föreningens hemsida.
 • Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter (2006-ff): Styrelseledamot år 2008, aktiv medlem år 2006-ff. Jag har varit med om att ta fram och driva kampanj 193, en kampanj för föreningsfrihet i Vitryssland.
 • Fältbiologerna (1998-2000): Jag var med och startade en lokalförening i Enskede.
 • Övriga ideella engagemang: Internationell valobservatör i parlamentsvalet i Ukraina (mars 2006). Valförrättare i Riksdagsvalet -06, (Nacka kommun, sep 2006). Likabehandlingsgruppen, facklig representant (Unionen, 2009).
 • Ellen-projektet, Rädda barnen (2010): Tjejgruppsledare för tjejer i årskurs 8 (14-15 år). Här använder vi demokratiska metoder med många värderingsövningar, för att alla ska få möjlighet att komma till tals. Huvudtema jämställdhet.

 

Språkkunskaper

Svenska    modersmål

Engelska    flytande

Ryska    konversationsnivå

Tyska    nybörjare

 

Innehar B-körkort.

 

Kort bakgrund

2016 var jag med och startade företaget Paleoteket och vi har en podcast med samma namn. 2017 utbildade mig till kost- och hälsocoach och erbjuder sedan dess individuell hälsorådgivning online. 2019 har jag varit med och givit ut tre böcker, både som författare och redaktör. Parallellt med detta tar jag uppdrag som organisationsutvecklare och drar nytta av min bakgrund inom ideell sektor.

Jag har sedan 2003 arbetat inom ideell sektor, som verksamhetsledare, projektledare och handläggare. Jag har arbetat med internationella samarbeten, organisationsutveckling och de senaste åren har jag även börjat intressera mig för lokal utveckling i Sverige. Jag är van vid att processleda grupper till att komma fram till gemensamma analyser, tankar och lösningar och jag utformar gärna processer utifrån organisationens specifika behov. Efter att ha insett att ett väl fungerande samarbete och kommunikation mellan människor är avgörande för att nå den förändring vi vill, har jag valt att börja arbeta med Cohero som verktyg (läs mer under fliken grupputveckling). Jag har arbetat med internationella projekt med inriktning på demokrati samt ledarskaps- och organisationsutveckling för unga i bland annat Belarus, Zimbabwe, Libanon och Sverige. Jag har en magisterexamen i statsvetenskap och sociologi.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: