Utvärdering

Jag genomför utvärderingar av projekt utifrån era uppsatta mål och redovisar detta i en rapport till er. Jag har arbetat som verksamhetsledare för globala projekt och är utbildad inom planering, uppföljning och utvärdering. Jag kan också utbilda er inom detta område, om ni vill stärka er kompetens. Annonser

Read More Utvärdering
Annonser
Utvalda

Om mig

Jag heter Anna-Maria Norman och jag brinner för att möjliggöra förändringsprocesser.  Jag arbetar med individuell hälsa, personligt ledarskap, att stärkt samarbete i arbetsgrupper samt mål- och resultatstyrning. Alla dessa områden innebär att man genomgår en förändringsprocess, som individ, grupp eller organisation. Och det är där jag gärna finns till hands, som coach och facilitator för en önskad förändring […]

Read More Om mig
Annonser

Din hälsa

Har du diffusa hälsobesvär som du inte vet hur du ska arbeta med? Eller kanske tydliga magbesvär, allergier, hudutslag eller en inflammatorisk sjukdom. Jag erbjuder individuell kost- och hälsocoachning, där vi genom ett strukturerat upplägg. Vilken mat mår just du bäst av? Hur ska du göra rent praktiskt för att få ihop dina olika åtaganden […]

Read More Din hälsa
Annonser