annamaria_porträtt1

JAG HETER…

Anna-Maria Norman och arbetar som organisationskonsult, processledare och projektledare. På annamaria.se beskriver jag min verksamhet. Ta gärna kontakt med mig om du blir nyfiken.

JAG ERBJUDER BLAND ANNAT…

  • grupputveckling – bland annat genom brädspelet/processverktyget Cohero, som på ett roligt sätt lär deltagarna relevant psykologisk teori samtidigt som de får en möjlighet att lösa en konkret uppgift tillsammans och reflektera över samarbetets natur.
  • processledning – utifrån varje organisations behov, tex mål- och resultatstyrning, erfarenhetsutbyten eller andra utvecklingsprocesser.
  • utvärdering och lärande – utbildning & stöd eller analys & rapporter
  • projektledning – jag är en van projektledare och kan hålla i större eller mindre projekt från början till slut.
  • verksamhets- och organisationsutveckling – behöver ni hjälp att analysera er verksamhet och organisation, samt stöd i arbetet med att identifiera stegen framåt?

 

JAG HAR…

… erfarenhet från biståndsorganisationer och ungdomsorganisationer, en nyfikenhet inför människors kapacitet och kreativitet när vi vill bidra till förändring av samhället, kunskap om bland annat grupprocesser & resultatstyrning, samt ett engagemang för global utveckling, lokal utveckling, demokrati, hållbarhet & jämställdhet.

MINA UTGÅNGSPUNKTER

De flesta organisationer vill uppnå resultat, och ofta handlar ofta om att bidra till någon typ av förändring. Men den allt högre komplexiteten i vår omvärld kan ställa till det, vilket gör att vi inte når dit vi vill. Ett problem är att många grupper lägger oproportionerligt mycket tid på de uppgifter vi ska genomföra, och glömmer bort att det är gruppens samarbete som möjliggör resultaten – detta gör att arbetet varken blir så effektivt eller så kreativt som det skulle kunna vara. Effektiva team lyckas ofta hålla en god balans mellan fokus på den uppgift som gruppen ska utföra, och på det sociala klimatet och samarbetet i gruppen – och kan därmed också hantera högre grad av komplexitet.

FÖR VEM?

Jag riktar mig till företag, myndigheter och idéburna/ideella organisationer – både de som bedriver biståndsverksamhet samt de med verksamhet i Sverige. Läs mer här.

Kontakta mig om du vill ha mer information eller prisuppgifter.

Annonser